Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: