Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat.