Kategoria A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.