Kategoria AM

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat.