Kategoria B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.