Kategoria B1

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat.