Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: