Kategoria C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: