Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: