Instruktorzy


mgr Janus Waldemar
mgr Mędrek Jarosław
mgr Tylus Zygmunt - kierownik ośrodka
mgr Tylus Paweł - z-ca kierownika ośrodka
Zdybel Henryk
mgr Martyna Michał
mgr Albiniak Wiktor
Jerzy Prymaka
mgr Radosław Szymański
mgr inż. Tylus Małgorzata - kierownik biura