Świadectwa kwalifikacji

Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:

1. Kategorii D do dnia  9 września 2008r.;

2. Kategorii C do dnia 9 września 2009r.

zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć szkolenie okresowe

 

Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:

1. Kategorii D  po dniu 10 września 2008r.

2. Kategorii C  po dniu 10 września 2009r.

zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć kurs  kwalifikacji wstępnej

 

Lp.

Rodzaj kursu

Czas trwania

1

Szkolenie okresowe (przewóz rzeczy)

kat. C1, C1+E, C i C+E

35 godzin

(7 dni zajęć)

2

Szkolenie okresowe (przewóz osób)

kat. D1, D1+E, D i D+E

35 godzin

(7 dni zajęć)

3

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz rzeczy)

kat. C1, C1+E, C i C+E

140 godzin

(30 dni zajęć)

4

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz osób)

kat. D1, D1+E, D i D+E

140 godzin

(30 dni zajęć)

5

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca 

kat. C1, C1+E, C i C+E (przewóz rzeczy)

35 godzin

(7 dni)

6

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

kat. D1, D1+E, D i D+E (przewóz osób)

35 godzin

(7 dni)

7

Kwalifikacja wstępna (przewóz rzeczy)

kat. C1, C1+E, C, C+E

280 godzin

(60dni zajęć)

8

Kwalifikacja wstępna (przewóz osób)

kat. D1, D1+E, D, D+E

280 godzin

(60 dni zajęć)